Gezocht: Startups met innovatieve oplossingen waarmee we de zorg in Bunnik kunnen verbeteren!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 04 september 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): 10x Pilot project twv €25.000,-

Share challenge

10x Pilot project twv €25.000,-

deadline verlopen

Heeft jouw startup een innovatieve oplossing of toepassing waarmee je de zorg in de gemeente Bunnik kunt innoveren? Pitch dan nu jouw startup en oplossing! De startups met de beste oplossingen voor onze gemeente ontvangen een bedrag van maximaal €25.000,- om een pilot uit te voeren in onze gemeente! 


Innovatiefonds
Om innovatie in het sociale domein te bevorderen heeft de gemeente Bunnik het Lokaal Innovatiefonds Sociaal Domein opgezet. Met dit innovatiefonds wil de gemeente startups, scale-ups, sociaal ondernemers en professionele zorgaanbieders stimuleren om met innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan het verbeteren van het lokale zorgaanbod. Inwoners kunnen door jouw project beter en makkelijker leven en wonen in Bunnik.

Het centrale idee achter het innovatiefonds is dat de meest kansrijke en relevante innovaties hun weg naar de praktijk van onze gemeente weten te vinden. Dit kunnen lokale initiatieven zijn, maar we zijn juist ook op zoek naar voorstellen van startups, scale-ups, sociaal ondernemers en professionele zorgaanbieders van buiten de gemeente en regio.  

Binnen het innovatiefonds is een subsidiebedrag beschikbaar van €250.000,-. Onze intentie is om 10 tot 15 startups een subsidie te geven van max. €25.000,- om een pilot uit te voeren in de gemeente Bunnik. Uiteraard zal er vanuit de gemeente ondersteuning en netwerk worden geboden om de kans op een succesvolle pilot te vergroten.

In de pilots zullen we de daadwerkelijke impact van de innovatie voor inwoners van Bunnik meten. Bij succes gaan we onderzoeken hoe we de innovatie binnen de zorg in onze gemeente kunnen integreren.

Waar zijn we naar op zoek?
De zorg binnen het sociale domein is heel breed. Veel breder dan de traditionele gezondheidszorg. Dit betekent dat alle voorstellen die op één of andere manier inwoners met een zorgvraag in Bunnik helpen, welkom zijn én kans maken op een pilot project in Bunnik.

Wel is het essentieel dat jouw oplossing inspeelt op een actuele en concrete uitdaging binnen de zorg en leidt tot een substantieel positief effect op de zorg en inwoners van Bunnik.

Voorbeelden van actuele thema's/uitdagingen waarvoor je een voorstel voor een oplossing kan indienen:
-    Hoe zorgen we ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen? 
-    Hoe zorgen we ervoor dat mantelzorgers minder belast worden?
-    Hoe voorkomen/verminderen we de overlast van verwarde personen?  
-    Hoe kunnen we eenzaamheid voorkomen?
-    Hoe kunnen we de mentale weerbaarheid van jongeren versterken?
-    Hoe kunnen we dagbesteding innoveren? 
-    Hoe krijgen we mensen met een beperking sneller uit de bijstand?
-    Etc.
Zomaar een paar uitdagingen die er binnen de zorg in Bunnik spelen en waarvoor we op zoek zijn naar innovaties. Op deze site van VNG zie je nog meer thema's die onder het sociale domein vallen: https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein 

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar ideeën. We zijn echt op zoek naar concrete innovaties en toepassingen die binnen 3 tot 6 maanden ook daadwerkelijk in een pilot kunnen worden getest.

Wat is er te winnen?
Binnen het innovatiefonds is een subsidiebedrag beschikbaar van in totaal €250.000,-. Onze intentie is om via deze challenge 5 tot 10 startups te selecteren om hun innovatie te bewijzen in een pilot in de gemeente Bunnik. Als wij jouw startup selecteren bieden we je het volgende:
 • Een subsidiebedrag van max. €25.000,- om een pilot op te zetten (bedrag kan variëren, en is afhankelijk van benodigde investering om pilot te realiseren);
 • Ondersteuning en netwerk van de gemeente Bunnik om de pilot tot stand te brengen;
 • Is de pilot een succes, dan heeft de gemeente Bunnik de intentie om een verdere/intensievere inzet van de innovatie binnen de gemeente te onderzoeken.

Voor wie?
De challenge staat open voor startups, scale-ups, sociaal ondernemers, vrijwilligersorganisaties en professionele zorgaanbieders.

Voorwaarden deelname
 • Jouw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Jouw organisatie/team kan binnen 3 tot 6 maanden een pilot uitvoeren binnen de gemeente Bunnik.

Jouw Pitch(document)
Denk jij dat jouw startup de zorg in Bunnik kan verbeteren en heb je interesse om jouw innovatie /toepassing/dienst in een pilot te bewijzen? Stuur dan een pitchdocument in bestaande uit de volgende onderdelen:
 • Beschrijving van toepassing/dienst (max. 2 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie innovatie/toepassing/dienst. Leg uit waarom het nieuw, innovatief en geschikt is voor Bunnik.
 • Beschrijving van de pilot (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat er nodig is om een pilot op te zetten in Bunnik: wie je wil bereiken (aantallen en doelgroep); met wie je wil samenwerken en wat je van ons nodig hebt?
 • Beschrijving startup/team (max. 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot gaat opzetten.

Timeline Challenge
 • 22 juni: Lancering challenge.
 • 4 september 12.00uur: Deadline challenge.
 • 1e week oktober: Terugkoppeling deelnemers. Welke startups nodigen we uit voor een vervolggesprek en welke deelnemers niet?
 • Oktober: Kennismakingsgesprekken + aanleveren extra informatie t.b.v. pilot opdracht.
 • November/december: Officiële terugkoppeling welke startups een subsidie krijgen om een pilot op te zetten in Bunnik.
 • Q1 en Q2 2019: Start pilotprojecten.

Achtergrondinformatie investeringsfonds
De formele criteria voor het ontvangen van een bijdrage uit het Lokaal Innovatiefonds Bunnik staan beschreven in een subsidieregeling die je hier kunt raadplegen.

Ronny Hendrikx 26-07-2018
Beste Gemeente Bunnik, ik heb gemerkt dat ik slechts één pitch in kan leveren via Starthubs. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb echter nog een compleet andere Pitch die zeker ook passend is voor deze challenge. Mag ik die eveneens indienen? (desnoods met een ander account, maar het blijft een aanmelding van ons bedrijf) Ik hoor graag van u!

Gemeente Bunnik 26-07-2018
Dag Ronny, Dank voor je inzending! Een tweede inzending kan in dit geval prima inderdaad, gezien de brede insteek van de challenge. Het meest gemakkelijk kan dat inderdaad door de tweede inzending in te dienen met een ander account. Succes!

Ronny Hendrikx 26-07-2018
Dank voor uw bericht: we gaan weer aan de slag :-)

marion korenromp 28-08-2018
Geachte gemeente, ik ben bezig met een reactie op uw challenge. Mijn vraag is: in uw omschrijving staat niets over de eigen financiële inbreng van de eigenaar van het project, maar in de subsidie-aanvraagregeling van de gemeente staat dat wel, onder artikel 3, lid 10. Wat moet ik daarmee in mijn aanvraag? En mijn tweede vraag: ik vind dat mijn deelnemers ook zelf een bijdrage kunnen doen aan mijn product. Moet ik dat al meerekenen of is dat iets van later orde?

Gemeente Bunnik 29-08-2018
Beste Marion, Hartelijk dank voor je bericht. In je pitch kun je globaal inzicht geven in de financiële bijdrage voor het initiatief en de mate van cofinanciering. Dat laatste zou je mee kunnen nemen in je berekening. Succes!

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Selectie 1e ronde bekend

15 oktober 2018

De gemeente Bunnik bedankt iedereen voor hun inzending en voor het meedenken over het zorginnovatie vraagstuk. Alle inzendingen zijn geëvalueerd en we zijn verheugd met de vele mooie inzendingen. We zullen op dit moment met zeven partijen verder het gesprek aangaan om te onderzoeken of een samenwerking mogelijk is.

Selectie uiterlijk 15 oktober

03 oktober 2018

Door het hoge aantal inzendingen hebben we een week meer nodig om een goed selectieproces te waarborgen. Uiterlijk maandag 15 oktober krijgt iedereen bericht. Excuses voor het ongemak!

Bedankt voor alle inzendingen!

05 september 2018

Wij danken alle Startups en Scale-ups voor hun pitches en de tijd en moeite die daarin is gestoken. Wij gaan hard aan de slag met het beoordelen van alle inzendingen. Uiterlijk maandag 8 oktober zullen alle indieners bericht ontvangen hebben.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!