Support volunteers who contribute to digital inclusion.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 January 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programme

Share challenge

Max. €25.000 | Programme

deadline verlopen

Due to the government and private sector not being able to offer tailored support, it’s currently mostly volunteers who help the digitally challenged. But are we realizing the full potential of these people who help on a volutarily basis? When working for a foundation or institution, volunteers have access to workshops or classes. Independent volunteers don’t have access to this. In general terms, volunteers don’t get trained for dealing with different people that need their help (an elderly person may need more time, patience and a refresher course, while an entrepreneur may prefer a faster, more efficient learning style).

 

We’d like a solution for all volunteers that help our aim to support digital inclusion. How can we offer each volunteer easy access to courses or support to reach their full potential?
  


What are we looking for?
We’re looking for a solution to aid volunteers in helping others find their way in the digital world.

 • The solution is easily accessible for a wide audience;
 • The solution is free for any volunteer;
 • A volunteer demonstrates progress (in coaching/teaching); implementing teaching methods they’ve learned through the solution of this challenge;
 • The solution acknowledges the different learning styles of the volunteer’s coachees (see example of the elderly versus the entrepreneur).

 

What are we not looking for?
The solution should not be:

 • Intensive group workshop(s) on location;
 • A product that is mostly offer-driven; no marketing tools;
 • Given it is save to assume sufficient digital skills, there is no need for offers to improve (just) those skills.


 

 

What can you win in the programme?

 • Max. €25.000,- , paid in appropriate payments
 • 5 months of co-creation program
 • Mentors and experts;
 • A workplace to work with our civil servants.
 • Access to the government network;
 • Promotion of the startup and possible media attention;

 

Your pitch, terms and conditions and selection criteria

 

Timeline

 • Thursday 21 november: Launch challenge
 • 12 december: Information meetup - register before 6th of december on: sign up
 • Questions until 2 january
 • Monday 20th of January 12.00: deadline for application (was the 17th of january 12.00)
 • Will be announced later: first selection
 • Will be announced later: live pitches

 

Questions

 • Questions about this challenge can be asked on the discussion page.
 • Questions and more explanation about the Startup in Residence InterGov programme you can ask and find on this page.

Martin Pronk 10-12-2019reageer
Wanneer we het over 'digitale vaardigheden' hebben, ontstaat er standaard een Babylonische spraakverwarring. Gaat het om programmeren, mediawijsheid, digitale geletterdheid, data geletterdheid, een computer kunnen bedienen, informatie-management online netwerken, social media-gebruik, het omgaan met digitale apparatuur voor je werk, etc.? Wellicht dat de opdrachtgever wat meer richting en duidelijkheid kan geven. Alvast dank!

Ministerie van BZK 10-01-2020reageer
Beste Martin, Het gaat om vaardigheden die er in het dagelijks leven voor zorgen dat iemand kan ‘meedoen’ in de samenleving. Hierbij kan je denken aan het communiceren via email/whatsapp/social media, maar ook het online zoeken naar een huis of baan.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Interessante literatuur, onderzoeken naar deze briefing? (Probleem en alle stakeholders/doelgroepen).

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
*https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/29/vrijwilligerswerk-activiteiten-duur-en-motieven ; *https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wetenschap/cijfers/default.aspx ; *https://www.movisie.nl/vrijwillige-inzet ; https://vraagapp.nl/vrijwilligers/ ;

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wie zijn de helpers en waar lopen ze tegen aan?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De helpers zijn in principe alle mensen (van jong tot oud) die uit eigen beweging en op vrijwillige basis iemand anders willen helpen met digitale basisvaardigheden. Iets zelf kunnen en iemand iets kunnen uitleggen en leren zijn twee verschillende dingen. Daar willen we met de oplossing de helper bij helpen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe is de challenge ontstaan?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
BZK heeft ook in de vorige SIR-ronde een challenge uitgezet die gericht was op de ontvanger van de hulp (de niet-digivaardige persoon). Deze keer is bewust gekozen om een challenge uit te schrijven voor degene die de hulpbehoevende ondersteunt.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is de aanleiding voor de noodzaak van digitale inclusie?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Het is een doelstelling vastgesteld door het kabinet dat iedereen moet kunnen meedoen in deze (sterk gedigitaliseerde) samenleving. Iemand zonder digitale basisvaardigheden dreigt hierdoor ernstig vast te lopen. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van een baan of woning, het versturen van een email op werk, reizen met het openbaar vervoer of mee kunnen praten via online communicatiekanalen. Zonder dat mensen het zelf altijd doorhebben lopen zij veel kansen mis.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Ligt issue bij issue niet bij ux/ix. Straks is alles voice en visueel met augmented.

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
UX/IX kan voor veel mensen een vergemakkelijking betekenen, maar dit zal niet van vandaag op morgen gerealiseerd zijn. Tot die tijd is het belangrijk om mensen te ondersteunen bij de digitale basisvaardigheden die nodig zijn om in de huidige maatschappij mee te draaien.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Digitale vaardigheden is een breed begrip waar veel e-skills onder kunnen vallen. Kan er meer toelichting worden gegeven over wat er precies wordt verstaan onder digitale vaardigheden?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Wij hanteren het perspectief dat mensen uit de voeten kunnen met de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om de onlinewereld te begrijpen en actief deel te nemen aan de samenleving. Dat zit in de dienstverlening met de overheid (belastingaangifte, inloggen met DigiD), maar ook in online communicatie (whatsapp, emailen, social media) of het kunnen benutten van kansen op de woning- en arbeidsmarkt (solliciteren). Basisvaardigheden zijn daarmee veelal toepasbaar binnen verschillende levensgebieden en van belang om kansen binnen de samenleving te benutten.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
In hoeverre dient de oplossing in de challenge vrijwilligers te voorzien van specifieke ondersteuning die ze in staat stelt burgers te helpen om gebruik te maken van digitale overheidsdiensten?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De specifieke ondersteuning zal in ieder geval een oplossing moeten bieden die rekening houdt met de kenmerken van de persoon die de hulp ontvangt. Een ouder persoon heeft wellicht een andere manier van training nodig dan een ondernemer die beperkte tijd heeft. Daarnaast moet de oplossing voor alle helpers eenvoudig in gebruik en toegankelijk zijn.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
In de beschrijving van de challenge wordt gesteld dat de oplossing gratis beschikbaar dient te zijn voor vrijwilligers. Welk onderdeel van de implementatie van de oplossing valt binnen de challenge? In hoeverre wordt er verwacht dat de oplossing bekend is onder de doelgroep en in gebruik is genomen?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De challenge richt zich puur op de ontwikkeling van een product dat -of dienst die-aansluit op de vraag/behoefte van de helper. Het ontwikkelen en testen met de gebruiker is van belang, maar aan de mate van bekendheid in omvang onder de doelgroep worden op voorhand geen eisen gesteld binnen de gestelde periode van het SIR trainingsprogramma.

Selectie bekend vrijdag 7 februari

01 February 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 7 februari.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!