Entrepreneus at the data wheel: have business owners be in control of their business data and provide insights into new possibilities

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 20 January 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programme

Share challenge

Max. €25.000 | Programme

deadline verlopen

Entrepreneurs (including (small) business owners) regularly share their business data with the Dutch government (KvK, CBS), but have no easy way of drafting reports. Added to that, small and medium sized businesses often don’t have a structured data exchange policy, focusing instead on sharing data through email, with more operational costs and less possibilities.

 

Currently, we have several standards and partial solutions. Some results have been seen using the Standard Business Reporting (SBR) for structured data exchange, including a data dictionary/taxonomy for the definition and structuring of data and interface standards.

 

The current challenges:

 1. Time-consuming (and therefore expensive) accountability issues that periodically take place towards government bodies and financial stakeholders, which entrepreneurs feel is not one of the core tasks;
 2. Both the government bodies and business owners/entrepreneurs need the accountability and would therefore benefit from good quality data as a foundation for business decisions and developing strategies.
 3. Entrepreneurs and business owners not being able to easily access business data overviews/insights.

 

Our challenge is to find an innovative solution to provide (more) insight in/control over data, varying from annual accounts, valuation reports and lease information to credit applications. The company reports then need to be easily and safely accessible by entrepreneurs and government bodies, giving them access to public data from other companies as well.

 

 

What are we looking for?

With our government digitizing, how do we have business owners and entrepreneurs take the wheel when it comes to sharing their data and using business data for their own benefit?

 

By opening this challenge, we’re hoping for a solution that helps entrepreneurs have convenient access to and control over their data exchange with the government. They also need to be able to access up to date standardized/public (financial) business data. A good solution enhances the up-to-dateness of exchanged data, which benefits the entrepreneur as much as it does the government bodies.

 

The best solution includes:

 • Entrepreneurs in charge of their own data;
 • Entrepreneurs being able to evaluate data to improve their economic competitiveness;
 • Teaching entrepreneurs to make smarter use of data;
 • Unburden entrepreneurs by making it easier to access data and to combine certain data to send in.

 

We’re looking for a solution or prototype to deploy.

 

 

What are we not looking for?

Consultancy, because in the challenge we are looking for an applicable solution.


 

 

What can you win in the programme?

 • Max. €25.000,- , paid in appropriate payments
 • 5 months of co-creation program
 • Mentors and experts;
 • A workplace to work with our civil servants.
 • Access to the government network;
 • Promotion of the startup and possible media attention;

 

Your pitch, terms and conditions and selection criteria

 

Timeline

 • Thursday 21 november: Launch challenge
 • 12 december: Information meetup - register before 6th of december on: sign up
 • Questions until 2 january
 • Monday 20th of January 12.00: deadline for application (was the 17th of january 12.00)
 • Will be announced later: first selection
 • Will be announced later: live pitches

 

Questions

 • Questions about this challenge can be asked on the discussion page.
 • Questions and more explanation about the Startup in Residence InterGov programme you can ask and find on this page.

anoniem 23-12-2019reageer
Hoi, In de beschrijving van dit opdracht hebben jullie het volgende vermeld: "Wij willen een innovatieve oplossing om ondernemers (meer) inzicht in en controle te geven over onder meer jaarrekeningen, taxatierapporten, lease-informatie en kredietaanvragen. " Betekent het dat er oplossing moet zijn voor elk van de opgenoemde punten zoals jaarrekeningen en taxatierapporten of is het als voorbeeld voorgesteld?

Ministerie van BZK 24-12-2019reageer
De genoemde rapportages zijn als voorbeeld opgenomen, maar het is wenselijk dat de oplossing op allen van toepassing kan zijn.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hebben ondernemers zelf wensen geuit m.b.t. de data die beschikbaar zou moeten zijn?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Neen, ondernemers hebben geen wensen geuit.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Hoe wordt de data intern doorgestuurd? Via interne systemen van betrokken overheidsdiensten (API)?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De data wordt gestandaardiseerd middels de taxonomie en momenteel via de bouwblokken van Standaard Business Reporting (SBR) verzonden van Business to Government (B2G). Het proces dat hiervoor gebruikt wordt is beschreven in de procesinfrastructuur van de Digipoort, hierin wordt gebruikgemaakt van koppelvlakken. SBR wordt ook voor Business to Business (B2B) berichtstromen gebruikt. Het is via SBR ook mogelijk om retourberichten te sturen.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Kunnen er nog een aantal voorbeelden genoemd worden (banken, verzekeraar bij grote organisatie)?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
SBR wordt o.a. gebruikt door Kamer van Koophandel (KvK), Belastingdienst, Woningcorporaties en DUO. Meer informatie is te vinden op de website: www.sbr-nl.nl.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Is de challenge gelanceerd vanuit overheid of ondernemers wensen?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De challenge is gelanceerd vanuit de overheid; Logius als agentschap van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is beleidsverantwoordelijk voor het SBR afsprakenstelsel.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is de wens hierbij vanuit de overheid?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De overheid wil dat het voor ondernemers overzichtelijker wordt welke informatie de ondernemer aan de overheid stuurt en tegelijkertijd een beter overzicht voor de ondernemer over zijn eigen bedrijfsadministratie.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Welke ondernemers heeft de overheid op het oog (doelgroepen, sectoren, ondernemersvormen, aantal medewerkers, omzet)?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
SBR is geschikt voor alle ondernemers die rapportages aanleveren aan anderen. Voor de challenge is er momenteel nog geen specifieke sector op het oog. We trachten ernaar een oplossing te vinden die geschikt is voor alle ondernemers. Het is denkbaar dat in de challenge de start-up zelf een concrete informatiestroom, doelgroep, sector, ondernemersvorm etc. aandraagt om mee te experimenteren.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat wordt bedoeld met “voelen zich geen eigenaar van data” op wat is dit gebaseerd?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Omdat de uitvraag van ondernemers aan de overheid op wetgeving gebaseerd is – en dus verplicht - wordt dit vaak als last ervaren. De gegevens worden daarom vaak alleen voor dit specifieke doel verzameld, waardoor de ondernemer er verder geen baat bij heeft. Doordat met SBR data is gestandaardiseerd middels taxonomiën, ontstaan er echter ook mogelijkheden voor analyses.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat kost het de ondernemer om zijn data te overleggen in tijd en geld?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
De kosten voor administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn een belangrijk onderwerp voor belangenverenigingen van het bedrijfsleven en de overheid. Toch is er veel onduidelijkheid over de hoogte van deze lasten. Een schatting van de kosten voor MKB Bedrijven is in 2013 gepresenteerd door EIM/Panteia. https://www.ondernemeneninternet.nl/kosten-administratie-mkb/

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat kost alle data opvragen de overheid per jaar?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Deze kosten zijn niet bekend.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Wat is het exacte probleem?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Momenteel worden gegevens verplicht aangeleverd aan overheidsinstanties, zoals aan de Belastingdienst en de KvK. De gegevens worden voor de specifieke uitvraag verzameld waarbij ondernemers deze gegevens niet voor andere doeleinden inzetten, terwijl er meer mogelijk is. Zoals benchmarks en analyses. Het is voor ondernemers niet inzichtelijk wat de voordelen zijn van gestandaardiseerde data en hoe zij weer aan het stuur kunnen gaan zitten van hun eigen data.

Vraag uit de Informatiebijeenkomst 07-01-2020reageer
Heeft de overheid nood aan een dashboard om verzonden data te ontvangen?

Ministerie van BZK 07-01-2020reageer
Neen, de overheid heeft geen nood aan een dashboard.

Selectie bekend vrijdag 7 februari

01 February 2020

De bekendmaking van de selectie volgt vrijdag 7 februari.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!