Interview met winnaar challenge Inclusieve(re) Esports Sportinnovator

18 mei 2021

Dit artikel is afkomstig van sportinnovator.nl 
Datum publicatie: 13 mei 2021, 14:00


Esports heeft veel potentie, zowel als doel en als middel, om (een aantal) doelstellingen van het Nationaal Sportakkoord te behalen. Zo bereikt esport veel jongeren. Een doelgroep die via traditionele sport en verenigingen vaak moeilijk wordt bereikt en waarbij uitval van sportdeelname een groot probleem is. Ook heeft esport de potentie om door sociale en geografische barrières heen te breken. Onlangs werd er een challenge uitgezet met als doel het inclusiever maken van esports door aanpassingen aan soft- en/of hardware, of activitatie, zodat het mogelijk wordt om deel te nemen aan een esport game voor een specifieke groep mensen die dat op dit moment niet kunnen of willen. Player Enabled was één van de winnaars van de challenge.
 

Wat houdt Player Enabled in?
Oskar Zakrzewski van Ondernemerscollectief De Brouwerij uit Delft: “Player Enabled is een initiatief van de ondernemers van De Brouwerij. Via dit initiatief willen we mensen met een beperking, en dan op dit moment voornamelijk een beperking aan de handen, helpen met het vinden van een hardwaresetup om te kunnen gamen. Met het collectief zijn we een digitaal platform aan het ontwikkelen waar we op basis van iemands beperking een aanbeveling kunnen doen op het gebied van de setup die een persoon nodig heeft. Daar zijn we twee maanden geleden mee begonnen en zijn nog druk bezig met het inventariseren van de wensen van onze doelgroep. Deze fase houdt dan ook in dat we veel moeten uitproberen om te kijken waar voornamelijk de behoeften van onze doelgroep ligt. Uiteindelijk willen we dat mensen met een beperking naar ons toe kunnen stappen, waarna wij hen kunnen voorzien van een setup op maat.'' 
 

"Een voorbeeld van een setup die we kunnen aanbieden is een aanpassing aan een controller van een spelcomputer. Dat is een controller die je zelf kunt kopen en installeren, maar wat wij bieden is met onze kennis van een type spel, zeggen wat voor instellingen iemand moet invoeren en of -en zo ja: welke- een uitbreidingsset nodig is. Op die manier kan iemand met een bepaalde beperking de game spelen die hij graag speelt."


“We zitten nu in de fase dat we bij onze testpersonen kunnen aankloppen met een prototype. Op basis van de input die we hebben gekregen hebben we een eerste opzet van het platform ontwikkeld, waarop we feedback gaan vragen: "Als je dit ziet, is dat waar je aan dacht?" In de volgende fase willen we een nieuwe groep mensen aansporen ons te voorzien van feedback.

 

"Wij denken niet vanuit onszelf, maar vanuit de de vraag van onze doelgroep."


 

Waarom hebben jullie de challenge inclusievere esports gewonnen?
“Ik denk dat dat deels te maken heeft met de methode waarop wij te werk gaan. Daarmee zijn we in staat om, hoewel we zelf veel van games weten, met onze minder grote kennis van beperkingen tot de kern van de wens van de doelgroep te komen. Het inrichten en oplossen van het vraagstuk willen we zo specifiek mogelijk op onze doelgroep toespitsen. Ik kan me voorstellen dat dat de jury heeft geholpen ons aan te wijzen als een van de winnaars. Wij denken niet vanuit onszelf, maar vanuit de de vraag van onze doelgroep."


"Daarnaast werken we met Ondernemerscollectief De Brouwerij. In dit collectief zitten allemaal ondernemers met hun eigen specialisatie, waardoor we snel kunnen schakelen met elkaar. Geen aparte afdelingen of aparte organisatie. Per onderwerp lopen we bij een specialist binnen hier."
Meer weten over de totstandkoming van het concept en de vervolgstappen? Lees het volledige artikel hier. Bekijk hier de challenge terug.

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!