Gezocht: Oplossingen voor het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van voedselgewassen in Sub-Sahara Afrika.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 15 mei 2018
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): €1.800.000,- ontwikkelbudget

Share challenge

€1.800.000,- ontwikkelbudget

deadline verlopen
Wil jij als startup bijdragen aan voedselzekerheid in het kwetsbaarste deel van de wereld, Sub-Sahara Afrika? Namens de ministeries van LNV en BZK dagen we via deze 'SBIR-oproep' startups (en overige ondernemers) uit om met innovatieve voorstellen te komen!

De landbouwsector in Sub-Sahara Afrika staat voor een enorme uitdaging. De bevolking in Sub-Sahara Afrika zal toenemen van 0,8 miljard tot 1,7 miljard mensen in 2050. De bevolkingsgroei in combinatie met een verwachte economische groei van 5% per jaar in de periode van 2010 tot 2050 zal leiden tot een sterke stijging van de vraag naar voedsel en een toenemende vraag naar gezonde voeding.

Het is een enorme maatschappelijke uitdaging voor de tuinbouw en agro-foodsector in Sub-Sahara Afrika om voor meer lokale voedselzekerheid te zorgen die inclusief en duurzaam is. We dagen daarom startups (en overige ondernemers) uit om innovatieve technieken, producten of diensten te ontwikkelen die boeren en andere partijen in de voedselketen kunnen gebruiken om beter dan nu voedselgewassen te produceren of te verwerken. Met deze oplossing kan ook het armste deel van de bevolking haar voedselzekerheid vergroten.

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar voorstellen voor een haalbaarheidsonderzoek die zich richten op het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van voedselgewassen in Sub-Sahara Afrika. Meer specifiek richt het zich op één van de volgende uitdagingen: 
  • verhogen landbouwproductiviteit en -kwaliteit; 
  • verhogen productiviteit en kwaliteit van agro-food processing;
  • verbeteren coördinatie en werking van de waardeketen. 
Zie voor een toelichting van deze uitdagingen ook https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sbir/oproep-voedselzekerheid-sub-sahara-afrika 

Wat is er te winnen?
  • De ministeries van LNV en BZK stellen voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 600.000 (incl. btw) beschikbaar. Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 50.000 (incl. btw).
  • Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. Projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen een uitnodiging krijgen om voor fase 2 een aanbod te doen. Voor deze fase is het ontwikkelen van een overtuigende co-creatiestrategie een vereiste. Deze strategie licht toe hoe lokale kennis en kunde in het innovatietraject worden geïntegreerd (voor verdere toelichting zie achtergrondinformatie). Voor SBIR fase 2 is maximaal € 600.000 (incl. btw) beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 150.000 (incl. btw). Het aantal te honoreren projecten voor fase 2 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze fase. 
  • Alleen de projecten die met goed resultaat een prototype (fase 2) hebben ontwikkeld kunnen een uitnodiging krijgen om voor fase 2a een aanbod te doen. Voor SBIR fase 2a is maximaal € 600.000 (incl. btw) beschikbaar, het maximumbedrag per project is € 300.000 (incl. btw). Het precieze aantal te honoreren projecten hangt af van de prijs van de best beoordeelde offertes.


Wat is SBIR? 

SBIR is een innovatie-competitie om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk. Wij zijn op zoek naar concrete bruikbare toepassingen. De overheid is daarbij een potentiële (maar geen exclusieve) inkoper. De SBIR-systematiek kent 2 fasen: 
  • Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek 
  • Fase 2: Toegepast onderzoek en ontwikkeling prototype 
    • Fase 2a: Testen van prototype in de praktijk 
De beste voorstellen krijgen na succesvolle afronding van fase 1 een opdracht voor fase 2. Partijen die met goed resultaat fase 2 (prototype ontwikkeling) hebben afgerond, kunnen op verzoek van RVO.nl een aanbod doen voor SBIR fase 2a (testen prototype ontwikkeling).  Een onafhankelijke commissie zal RVO.nl adviseren welke voorstellen voor producten en diensten het beste aan de criteria voldoen. N.B. SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR. 

Meedoen en meer informatie
We dagen startups van harte uit om deel te nemen aan deze SBIR innovatie-competitie! 
Klik hier voor meer informatie en deelname
 
Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!