Experimenteer mee in duurzame, niet-chemische onkruidbestrijding langs het spoort in de proeftuin bestrijding Aziatische duizendknoop

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 november 2019
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Pilot / Proeftuin

Share challenge

Pilot / Proeftuin

deadline verlopen

ProRail is op zoek naar duurzame methoden van onkruidbestrijding. De meest hardnekkige onkruiden waarmee we langs het spoor te maken hebben, zijn de ‘Invasieve Exoten’. Door hun grote groei- en concurrentiekracht verdringen ze inheemse soorten en/of richten anderszins (veel) schade aan. 

 

Mede hierdoor past hun voorkomen in/langs het spoor ook niet bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. Als we de hardnekkige soorten op een in de spooromgeving passende, alternatieve methode kunnen bestrijden, dan is de kans volgens ons reëel aanwezig dat we dat voor minder hardnekkige soorten ook kunnen. 

 


ProRail wil samen met partners actief op zoek gaan naar niet-chemische methoden van onkruidbestrijding. Daarvoor starten we een proeftuin waar we 6 oplossingen twee jaar lang kunnen testen. Hebben jullie dé oplossing tegen Aziatische duizendknoop? Dan horen we graag van jullie.

 

 

Momenteel mag er, onder specifieke voorwaarden, langs het spoor op bepaalde onderdelen voor onkruidbestrijding nog gebruik worden gemaakt van chemische middelen. ProRail stelt zich op het standpunt zo duurzaam mogelijk om te gaan met chemische onkruidbestrijding. Dus zo min mogelijk, alleen waar nodig en als er geen alternatieven tegen redelijke kosten voorhanden zijn. In de praktijk komt het er nu helaas nog vaak op neer, mede vanwege het ontbreken van goed bruikbare alternatieven, dat we gebruik maken van datgene wat nu nog in de Wet is geregeld 

 

In de markt zijn al alternatieve methoden van onkruidbestrijding beschikbaar. Deze zijn echter bedacht voor en beproefd in de openbare ruimte en niet voor het spoor. 

 

De spooromgeving is een bijzondere omgeving waar heel andere inrichtings-, onderhouds- en veiligheidseisen gelden dan in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van hitte in de vorm van branders of infraroodstraling, wat niet bijzonder geschikt is in een omgeving waar veel kabels en leidingen aan de oppervlakte liggen zoals in het ballastbed. En dat maakt dat niet alle in de openbare ruimte bruikbare alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden (overal) in de spooromgeving bruikbaar zijn. Wegen, parkeerplaatsen en mogelijk ook perrons zullen daar niet onder vallen, inspectiepaden, ballastbed, taluds en spoorbermen vaak wel. Lees in deze leiddraad (pdf download) de hele insteek voor de proeftuin. De volledige informatie met alle voorwaarden vind je op TenderNed via onderstaand button.Zie voor alle informatie TenderNedHeb je naar aanleiding van deze uitvraag en bovenstaande toelichting daarop inhoudelijke vragen?
Dan kan je deze aan ons stellen via TenderNed en/of de door ons voor deze proeftuin opengestelde mailbox proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl.

Headerafbeelding: Elsevier

Heeft u naar aanleiding van deze uitvraag en bovenstaande toelichting daarop inhoudelijke vragen?
Dan kunt u deze aan ons stellen via TenderNed en/of de door ons voor deze proeftuin opengestelde mailbox proeftuin_invasieve_exoten@prorail.nl.


Let op: beantwoording van deze gestelde vragen zal, zonder vernoeming van vragenstellers, vanwege een gelijke informatievoorziening aan alle aanmelders worden verstrekt.

Log in of Registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!