Startup in Residence Zuid-Holland

Challenges Programma Successen

Wildcard Provincie Zuid-Holland

Heb jij een geweldige oplossing voor een Zuid-Hollands probleem? Neem dan deel aan de wildcard challenge!

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Afval circulair benutten

Gezocht: startups die nieuwe producten kunnen maken van reststromen van de provincie Zuid-Holland

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Meer en veiliger fietsen

Gezocht: innovaties die bijdragen aan vaker, verder én veiliger fietsen in Zuid-Holland

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

21st century skills training

Gezocht: nieuwe trainingsmethoden en tools om onze medewerkers 21st century skills aan te leren

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Jonge automobilisten veiliger laten rijden

Gezocht: innovaties die jonge automobilisten bewust maken van hun verhoogde risico en veilig rijgedrag stimuleren

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Circulaire brug

Gezocht: oplossingen om de renovatie van bruggen (deels) circulair uit te voeren

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Data-analyse optimale onderhoudsmoment

Startups gezocht: bepaal met data het optimale onderhoudsmoment van wegen

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

CO2 neutrale wegen

Gezocht: schaalbare oplossingen om de CO2-uitstoot, fijnstof en stikstof van wegen tijdens onderhoud en gebruik omlaag te brengen

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Samenwerken op afstand

Hoe laat je de samenwerking goed verlopen met werknemers die niet fysiek op kantoor zijn?

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Issue en sentiment-analyse bestuur gemeenten

Gezocht: startups die ons kunnen helpen om aan te voelen wat er politiek-bestuurlijk speelt in 52 gemeenten

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Klimaatadaptief bouwen

Gezocht: innovatieve maatregelen om nieuwbouwwijken klimaatadaptief te maken

Pilot & ondersteuning

deadline verlopen
lees meer

Mis nooit een challenge!