Hoe verleiden we MBO leerlingen op tijd tot een beroepskeuze met arbeidsmarktperspectief?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 11 december 2017
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Opdracht ter waarde van minimaal €20.000,-

Share challenge

Opdracht ter waarde van minimaal €20.000,-

deadline verlopen

Het ontwikkelen van middelen om MBO leerlingen en hun ouders vroegtijdig te bereiken en te stimuleren tot een beroepskeuze met arbeidsmarktperspectief.


De uitdaging
Via allerlei bronnen is informatie te krijgen over de banenkansen in diverse beroepen. De toegankelijkheid laat te wensen over en sorteert daardoor onvoldoende effect. Daarnaast speelt het feit dat de keuze voor ' blauwe boord' beroepen voor een grote groep cultureel ongewenst is. Kennis van de verschillende beroepen is beperkt en aan voorbeeld functies ontbreekt het vaak in de directe leefomgeving.
Op welke manier kunnen we de leerlingen die voor hun beroepskeuze in het MBO staan helpen keuze te maken waarbij ze terdege rekening houden met het toekomstperspectief van de opleiding?

Achtergrond
In Utrecht kiest circa 80% van de leerlingen voor een opleiding met een geringe baankans en slechts 20% voor een opleiding met een grote baankans. Deze verhouding moet gecorrigeerd worden. Het toekomstperspectief van een opleiding moet een grotere rol gaan spelen in het keuzeproces van de jongeren. Dit is niet alleen een taak van de ouders maar ook van de bedrijfssectoren zelf. Toegankelijkheid van informatie en imago van het vakmanschap zelf moeten meer aandacht krijgen.

Zes op de tien mbo’ers zouden dezelfde opleiding doen

Het nieuws van het CBS volgens RTL

MBO raad
‘Mbo cruciaal voor vertrouwen in toekomst’

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven

Waar zijn we naar op zoek?
Een pakket aan instrumenten dat 'aansprekend' is voor de doelgroepen en de beschikbare informatie helder en wervend presenteert. Beroepen moeten ‘sexy’ gemaakt worden en vakmensen moeten rolmodellen worden in hun omgeving. We moeten zoeken naar zichtbare successen. Het pakket legt een relatie tussen het opleidingsaanbod van de scholen en de kansen op de arbeidsmarkt.
Het instrument moet via allerlei kanalen gebruikt kunnen worden: scholen, verenigingen, maatschappelijk werk enz., maar ook rechtstreeks via social media.

Waar zijn we niet naar op zoek? / Randvoorwaarden
We willen geen nieuwe organisatie bouwen naast alle bestaande.
 

Netwerk & Matchmakingborrel op 24 november
We krijgen veel vragen van enthousiaste (startende) ondernemers die graag willen deelnemen, maar nog geen partner hebben. Dit is een belangrijk voorwaarde voor het deelnemen aan het Startup in Residence Programma. Speciaal voor deze ondernemers organiseren we op 24 november tussen 14.00 – 16.00 uur een Netwerk & Matchmakingborrel bij Graduate Space, Euclideslaan 60 in Utrecht. 

Aanmelden
Aanmelden kan via deze link. Geef ook door aan welke challenge(s) je wilt deelnemen.

Kun je niet naar de borrel komen, mail ons dan wel je gegevens (naam, email, telefoon en de challenge(s) waar je aan wil deelnemen). Wij brengen je dan in contact met mogelijke andere (startende) ondernemers die op zoek zijn naar een partner.
 
 
Bereikbaarheid Graduate Space 
Graduate Space is bereikbaar vanaf Utrecht CS met bus 28 richting De Uithof P+R, halte Rijnsweerd Noord. Parkeren kan het best bij P+R Transferium de Uithof. Neem daar bus 28 richting Vleuterweide en stap uit bij bushalte Rijnsweerd Noord.

We ontmoeten je graag op 24 november!

 Wat is er te winnen?
  • Deelname aan het ontwerpprogramma Startup in Residence.
  • Opdracht. Bij een succesvolle pitch in mei 2018 een opdracht van de gemeente Utrecht ter waarde van minimaal € 20.000,- als de gemeente Utrecht enthousiast is over de door jouw ontwikkelde oplossing.
  • Uitbreiden van je business. De uitdaging waar jij een oplossing voor hebt bedacht speelt waarschijnlijk ook bij andere bedrijven, instellingen en overheden. Met de gemeente Utrecht als launching customer heb je al een mooie referentie op zak. Je behoudt namelijk alle rechten om je oplossing ook aan derden te gaan verkopen.

Wat het Startup in Residence Programma jou te bieden heeft:
Startup in Residence biedt je een geweldige mogelijkheid om een volledig nieuwe startup op te zetten of jouw bestaande startup een enorme boost te geven.
Om de kans op een succesvolle match tussen jouw oplossing/startup en de gemeente Utrecht te vergroten bieden we een exclusief startup programma aan. We kijken samen welke vraagstukken voor jouw startup van belang zijn om tot gedegen businesscase te komen.
De gemeente Utrecht kan bij een succesvolle pitch het besluit nemen om met jouw startup in zee te gaan.

Het Startup in Recidence Programma bestaat uit:  
Design Thinking programma 1 (dag)deel per week gedurende 3 maanden.
Co-creatie sessies met de gemeente Utrecht (eventueel met stakeholders).
Professionele coaching door een businesscoach (ervaren ondernemer).
Mogelijkheid voor uitbreiding van je netwerk.
Indien noodzakelijk nodigen wij experts uit voor een verdiepingssessie.
Doel van het programma is om in een relatief korte periode tot een goede onderbouwde businesscase te komen, zodat we snel kunnen overgaan tot het realiseren van de onderneming en het oplossen van het probleem.
 

Jouw inzending:
Wij ontvangen graag twee documenten (PDF) waarin de volgende onderdelen zijn uitgewerkt:

  1. document met een beschrijving van het concept (PDF, max 4 A4): Geef een zo’n concreet mogelijke beschrijving van jullie toepassing/ serviceconcept
  2. document waarin je antwoord geeft op de vragen in deze “Vragenlijst”.


Belangrijke documenten

 

Voorwaarden deelname
Om kans te maken op een opdracht van de gemeente Utrecht dien je:

  • Ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Inschrijving niet ouder dan 5 jaar, peildatum 1 januari 2018.
  • Kennis te hebben genomen van het Aanbestedingsdocument en akkoord gaan met de beschreven regels en voorwaarden.
  • Actief deelnemen aan het Startup in Residence programma. In principe volgen alle deelnemers alle onderdelen van het programma.
Vragen?
Heb je vragen over deze challenge of over het programma? Stuur ons dan een mail of meld je per mail aan voor de informatiebijeenkomst op 16 november in Utrecht.

Timeline challenge
1 november: Lancering Challenge
16 november: Informatiebijeenkomst 14.00-16.00 uur
11 december: Deadline Challenge
21 december: Bekendmaking startups die mogen pitchen
3 januari: Deadline inzendingen pitches door geselecteerde startups
8 - 11 januari: Pitches
1 februari: Start programma Startup in Residence
1 mei: Afronding programma Startup in Residence
 

Benieuwd naar de rest van de challenge?

Maak een account aan
Log in of Registreer om je vraag te stellen.

Update: deadline voor het inzenden van een oplossing voor de challenges is verstreken.

12 december 2017

Beste deelnemer aan Startup in Residence Utrecht,


De deadline voor het inzenden van een oplossing voor de challenges is verstreken. Er zijn in totaal 76 mogelijke oplossingen binnengekomen. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee! Wij danken jullie hartelijk voor jullie inzendingen en het vele werk dat is verzet!
 

Wij gaan alle inzendingen de komende dagen beoordelen.  Op 21 december maken we bekend welke  startups hun idee mogen pitchen. Zowel de pitchers als de afvallers ontvangen hier een mail over. In de mail krijg je mogelijk nog extra aanwijzingen voor de pitch of een motivatie over de afwijzing.

Tussen 8 en 11 januari worden de pitches ingepland. Kort daarna maken we bekend wie er mee mogen doen aan het programma Startup in Residence. Dit programma start vervolgens op 1 februari en wordt op 1 mei afgerond.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar info at stir-utrecht.nl

 
Met vriendelijke groeten,

Het Startup In Residence Utrecht Team

Vragen en antwoorden Startup in Residence Utrecht

30 november 2017

Datum publicatie: 29 november 2017

Vraag 1:    Zijn de genoemde budgetten van 20.000 euro een max budget?
Antwoord:    Nee, het genoemde budget is het in ieder geval beschikbare budget, het is mogelijk dat een groter budget wordt uitgegeven.

Vraag 2:    Waarvoor is deze 20.000 euro bedoeld? Voor het product zelf, of voor de ontwikkeling van het product?
Antwoord:    Daar is moeilijk een concreet antwoord op te geven. Het budget is voor het ‘product of dienst’ die u aan gaat bieden aan de gemeente aan het einde van het ontwerpprogramma. Het is niet voor de ontwikkeling voor uw aanbieding zelf, indien uw aanbieding een onderdeel ‘ontwikkeling’ bevat dan kan het wel daarvoor gebruikt worden. Als voorbeeld: Stel voor uw challenge wilt u een groot onderzoek laten doen binnen de gemeente en de resultaten daarvan deels gebruiken voor de oplossing van de challenge.  De kosten van dit onderzoek kunnen dan behoren tot uw aanbieding.

Vraag 3:    Is de challenge van Leidsche Rijn schaalbaar?
Antwoord:    Dat is afhankelijk van uw invulling van de challenge, maar er zijn vergelijkbare wijken in Nederland die vermoedelijk met een gelijke uitdaging kampen.

Vraag 4:    Krijgen de belanghebbende inzicht in wie inschrijft per challenge? Dit vanwege mogelijke samenwerking.
Antwoord:    Nee,  dat is vanuit concurrentieoverwegingen niet wenselijk. Als u met iemand anders wilt samenwerken, kunt u een mail sturen naar info@stir-utrecht.nl. Wij zullen dan bekijken of er mogelijke partners voor u zijn.

Vraag 5:    Mag ik de presentaties van de informatiebijeenkomst ook ontvangen?
Antwoord:    Die zijn bijgevoegd als bijlage.

Vraag 6:    Ik ben benieuwd of mijn idee al leeft bij de gemeente, waar/ hoe kan ik dit toetsen?
Antwoord:    Waarschijnlijk gaat uw vraag over de wildcard. U kunt uw vraag hierover mailen naar info @ stir-utrecht.nl.

Vraag 7:    In de beoordeling is niet specifiek iets opgenomen over hoe de financiën worden beoordeeld, hoe gaat de gemeente hier mee om?
Antwoord:    Met de eerste beoordeling is dit inderdaad niet opgenomen, hier wordt alleen op kwalitatieve criteria beoordeeld.
Voor de definitieve beoordeling is dit wel opgenomen: “relatie tussen kosten en baten (oplossing is duurzaam financierbaar, cijfer 1-5)”

Vraag 8:    Wat als mijn idee minder kost dan € 20.000 euro?
Antwoord:    Dan dient u de ‘lagere kosten’ op te geven. Het is toegestaan dat een bieding bijvoorbeeld €8.000 euro kost.

Vraag 9:    Ik heb nog geen KvK inschrijving, is dit een probleem voor de indiening op 11 december?
Antwoord:    Nee, stuur vooral je pitch in! Je hebt tot 29 december 2017 om zorg te dragen voor een inschrijving van je bedrijf op 1 januari 2018.

Vraag 10:    Hoe letterlijk moet ik de vraagstelling van de challenge nemen?
Antwoord:    Wij hopen dat de omschrijving van de challenges deelnemers uitdaagt verder te kijken dan het vraagstuk zoals dat omschreven is in de tekst. Gebruik je creativiteit, daag jezelf uit om met een concept te komen dat voorbij de voor de hand liggende oplossing gaat die er meestal al ligt.

Vraag 11:    Ons bedrijf bestaat al langer dan 5 jaar, echter hebben we een bedrijfsonderdeel dat pas 1,5 jaar oud is dat mee zou kunnen doen aan de challenge.
Antwoord:    Bedrijven mogen op 1 januari 2018 niet ouder zijn dan 5 jaar. Wil je toch deelnemen dan adviseren wij je de activiteit in een nieuw bedrijf onder te brengen zodat dit een zelfstandige entiteit wordt. Wacht de uitslag van de pitches van 11 december af, zitten jullie bij de finalisten voor de pitches in januari dan kun je altijd nog voor 29 december 2017 een nieuw bedrijf inschrijven.

Vraag 12:    Hoeveel boten heeft de gemeente Utrecht en wat voor soort boten zijn dat?
Antwoord:    De eigen vloot van Stadsbedrijven bestaat uit acht boten, waarvan twee elektrisch zijn. Deze vaartuigen worden ingezet voor goederenvervoer, onderhoud en het inzamelen van afval langs de werven. Ook verwijderen we (drijf)vuil, in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).
 
Vraag 13:    Ik lees in jullie uitvraag dat een webformulier met bijlagen ingevuld moet worden. Waar is dit formulier met bijlagen te vinden?
Antwoord:    www.starthubs.co/utrecht

Vraag 14:    Hoe kan je je bieding en bijbehorende documenten digitaal ondertekenen als je via de website van Start up in Residence de tender moet beantwoorden?
Antwoord:    Aanmeldingen voor de aanbesteding moeten via www.starthubs.co/utrecht worden gedaan.

Vraag 15:    Hoe snel na de indiening van de pitch op 11 december krijgen we te horen of we door zijn en deelnemen aan de pitches begin januari?
Antwoord:    Dit is opgenomen in de planning van het aanbestedingsdocument (21 december a.s.).

Andere challenges

Alle Challenges

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, mis nooit een challenge!