Gezocht: innovaties die jonge automobilisten bewust maken van hun verhoogde risico en veilig rijgedrag stimuleren

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 april 2019
Reward: Pilot & ondersteuning

Pitch your startup

Share challenge

Pilot & ondersteuning

Nog 13 dagen

Jonge bestuurders (18-24 jaar) zijn naar verhouding vaker bij een dodelijk ongeval betrokken dan de wat oudere verkeersdeelnemers. Per afgelegde afstand is dit (dodelijk) ongevalsrisico van jonge bestuurders ruim vijf keer zo hoog als van bestuurders tussen de 30 en 59 jaar. Het risico van jonge mannen is zelfs tien keer zo hoog.

 

Het hoge risico van jonge bestuurders komt zowel door gebrek aan ervaring als door factoren die samenhangen met de leeftijd. Wat de rijervaring betreft, schieten jonge automobilisten vooral nog tekort in hogere orde vaardigheden zoals gevaarherkenning en afstemming van het risico op hun eigen kunnen.

 

De afgelopen vijftien jaar zijn in Nederland verschillende maatregelen ingevoerd voor de veiligheid van jonge bestuurders. Jongeren blijken onvoldoende te profiteren van de bestaande veiligheidsmaatregelen. Een belangrijke vraag is dus welke maatregelen vooral voor deze groep effectief kunnen zijn.

 

Waar zijn we naar op zoek?

We willen bereiken dat de jonge bestuurders - en zijn directe omgeving - zich dit verhoogde risico realiseren en daar naar handelen. Er zijn wel interventies beschikbaar maar die zijn eenmalig, kostbaar en bereiken een betrekkelijk kleine groep.

 

We zijn daarom op zoek naar een innovatie die geschikt is om grote groepen te bereiken, die een herhalingselement in zich heeft en jonge bestuurders aanspreekt.

 

We denken daarbij niet alleen aan de formele verkeerseducatie op scholen, maar ook aan verkeersopvoeding, communicatie en voorlichting en het voorbeeldgedrag van anderen. Daarnaast kunnen wij als wegbeheerder slimme ingrepen aanbrengen in en rondom onze eigen wegen. Gedragsbeïnvloeding in brede zin, dus.

 

We denken inhoudelijk aan de risico’s van het rijden onder invloed van alcohol, drugs en medicijnen, afleiding en andere invloed door passagiers en muziek.

 

Meer informatie nodig? Stel een vraag.

Of schrijf je in voor de informatiebijeenkomst op 22 maart
 

Waar zijn we niet naar op zoek?

Geen campagne tegen gebruik van smartphone, geen dure één-op-één  interventies en geen incidentele interventie. (Geen VR-die één-op-één begeleiding noodzakelijk maakt zoals RYD en TeamAlert)

 

Wat is er te winnen?

Tijdens de ontwikkeling van de oplossing is er veel interactie met de doelgroep.

 

Wij nemen jou mee naar en introduceren je in de verkeersveiligheidsnetwerken waarin de provincie actief is, zoals bijvoorbeeld ROV-ZH.
 

Daarnaast bieden we:

  • Een kans op een opdracht om een prototype/pilot te realiseren.
  • Een uitgebreid programma met trainingen.
  • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
  • Toegang tot financiering voor het ontwikkelen van een prototype/pilot.
Meer informatie over het Startup in Residence programma en het selectieproces.


 

Achtergrondinformatie

In Zuid-Holland zijn momenteel de volgende projecten en programma's beschikbaar voor de 16-25 jarigen:

  • Praktijkdagen Jonge Autorijders
  • Activiteiten van Responsible Young Drivers
  • Activiteiten van Stichting TeamAlert
  • Campagnes MONO, Hou je aan de snelheidslimiet, Bob, Bob in de Sportkantine en Fietsverlichting

Bron: https://www.rovzh.nl/verkeersveiligheid/gedragsbeinvloeding/16-25#campagnes

 

Jonge beginnende bestuurders zijn het meest oververtegenwoordigd in enkelvoudige ongevallen, ofwel ongevallen waarbij geen andere partij betrokken is. De eerste jaren na het behalen van het rijbewijs daalt het aantal enkelvoudige ongevallen tamelijk snel. Jonge automobilisten hebben ook relatief meer botsingen met andere motorvoertuigen. Deze oververtegenwoordiging is minder groot dan bij enkelvoudige ongevallen, maar neemt wel minder snel af. Blijkbaar leren zij sneller het eigen voertuig te beheersen dan correct te anticiperen op andere verkeersdeelnemers. Verder hebben jonge beginnende bestuurders naar verhouding veel ongevallen in de nacht, vooral in weekendnachten.

Hoe komt het dat jonge automobilisten een grotere ongevalskans hebben?

Factsheet SWOV - Jonge automobilisten en hun jonge passagiers

Guido Sluijsmans 18-03-2019
Voor de innovatie 'jonge automobilisten' is een criterium 'geen dure oplossing', wat is duur?

Provincie Zuid-Holland 18-03-2019
Hi Guido, bedankt voor je vraag! Ik heb hem uitgezet bij de challenge-eigenaar. Zodra we reactie hebben, laten we weer van ons horen. Hartelijke groet, Kirsten Valk - het Startup in Residence team

Log in of Register om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of Register om je pitch te uploaden.

Overige actuele challenges

View all

Mis nooit een challenge!